ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 07/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσσωρευτών (μπαταρίες ) για το UPS PX4 300ΚVA στο ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ελέγχου του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 367/4157 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 21/07/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια συσσωρευτών (μπαταρίες LEAD-ACID) 12V/150Ah, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 367/4157 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το UPS PX4 300KVA στο ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓ ελέγχου.

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LEAD – ACID) 64 τμχ.

12V/150Ah

 ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ

 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MAINTENANCE

FREE)

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ UPS

 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΩΝ

 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ,

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 21/07/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 367/4157.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ