ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών16PROC004485693

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 30/06/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή ανελκυστήρων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με την αριθμ. 255/4181 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 08/07/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή αναλκυστήρων των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αρ. 255/4181 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ και συγκεκριμένα:

  1. Τοποθέτηση κεντρική βαλβίδας κίνησης στο μπλοκ των βαλβίδων (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ- ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο2) . Τεμχ. 1
  2. Τοποθέτηση κεντρικής πλακέτας του CONTROLLER (ΜΠΑΣΚΕΤ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 4). Τεμχ. 1
  3. Επισκευή πλακέτας CONTROLLER (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ- ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 3). Τεμχ. 1
  4. Αντικατάσταση της πλακέτας θυρών (ΤΕΝΙΣ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1 ). Τεμχ. 1
  5. Επισκευή φρένου μηχανής (ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο 1). Τεμχ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 08/07/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 255/4181.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ