ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 30/06/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόφραξη στην αποχέτευση του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» στο χώρο των Πύργων Ψύξεως , σύμφωνα με την αριθμ. 324/6188 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 15/07/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην απόφραξη αποχέτευσης του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. στο χώρο των Πύργων Ψύξεως (τμχ. 1 ) σύμφωνα με την υπ’αρ. 324/6188 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 15/07/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 324/6188.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ