ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 269/6438.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004506111

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Μηχανήματος του εργαστήριου DOPING (εισηγ.6438 έως 24.06.2016)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή Μηχανήματος Ανάλυσης ύποπτων δειγμάτων για Χοριακή Γοναδοτροπίνη που χρησιμοποιείται, στο εργαστήριο του DOPING :

  • Επισκευή Αυτόματου Αναλυτή ELISA της εταιρείας Dyne X DSX (model: BEST2000)

(Πρόβλημα στην μονάδα Φωτομέτρησης και στην κίνησης ΧΥ του βραχίονα).

  • Εργασία Τεχνικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 24.06.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 269/6438. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση, για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013. Πληροφορίες κα. Μ.Τσίβου τηλ. 210-68.53.074.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ