ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών16PROC004485761

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 14/06/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων της Μέσης Τάσης (με οπτικές ίνες) στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 254/6511 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 21/06/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάστση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων της Μέσης Τάσης (με οπτικές ίνες) και συγκεκριμένα στην προμήθεια των κάτωθι:

 

  1. Μετατροπέας πολύτροπης σε μονότροπη οπτική ίνα (Single mode to multi mode Fider Optic Converter) Τelebyte Model 279 , 3 τεμχ.
  2. Patch cords ST-ST Οπτικής Ινας 20m μήκος, 3 τεμχ.
  3. Ptch cords ST-ST Οπτικής Ινας μήκους 1m 5 τεμχ.

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 21/06/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 254/6511.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ