ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 7/06/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης χλοοτάπητων, παρτεριών του Κεντρικού Σταδίου, του εργαστηρίου Doping και του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 283/6654 εισήγηση του τμήματος ΠΡΑΣΙΟΝΟΥ , έως 21/06/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης χλοοτάπητων, παρτεριών του Κεντρικού Σταδίου, του εργαστηρίου Doping και του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. όπως στην υπ’ αρ. 283/6654 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ περιγράφονται:

 

  1. Εκτοξευτήρες γραναζωτοί Hunter PGP, 20 τμχ.
  2. Εκτοξευτές στατικοί Irritrol SLX με ακριφύσιο, 20 τμχ.
  3. Ακροφύσια SLX 12A, 50 τμχ.
  4. Μαστοι ½΄΄ – ¾΄΄ συστολικοί, 20 τμχ.
  5. Πηνία για Η/Β μπαταρίες, 2 τμχ.
  6. Μαστοί ½΄΄- ½΄΄, 10 τμχ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 21/06/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 283/6654.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834520.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ