ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 9/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση καλωδίου που τροφοδοτεί το ΠΙΛΑΡ του περιβάλλοντα χώρου ΠΦ1 στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 244/6509 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 25/05/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αντικατάσταση κλεμμένου καλωδίου που τροφοδοτεί το ΠΙΛΑΡ του περιβάλλοντα χώρου ΠΦ1 στο Ο.Α.Κ.Α και συγκεκριμένα καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25, 300μέτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/05/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 244/6509.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ