ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 05 Μαίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 232/6449.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC004343470

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 6449. έως 23.05.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 75πακ. Γάντια μιας χρησεως (Powder free, non sterile, latex free, nitrile).

Σε μεγέθη ως εξής:10πακ. XLarge, 30πακ.Large, 30πακ.Medium, 5πακ.Small.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 23.05.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 232/6449.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ