ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 09/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή μίζας στον πετρελαιοκινητήρα του Πυροσβεστικού συγκροτήματος ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ-ΜΠΑΣΚΕΤ, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 159/4187 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 23/05/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή ενός τεμαχίου (1) μίζας στον πετρελαιοκινητήρα (Δράκος Πολέμης DEUTZ) στο Κλειστό Κολυμβητήριο, του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος Κολυμβητηρίου και Μπάσκετ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/05/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 159/4187.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ