ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 29.04.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ουσιών (από την λίστα της WADA), για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ. 3878. έως 10.05.13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Ουσιών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1mg 16,16,17-Testosterone-d3 (NMIAD546).
  • 3Χ1mg 19-Norandrosterone glucuronide (NMIAD596).
  • 4X1mg 19-Norandrosterone glucuronide-D4 (NMIAD898).
  • 4amp. 19-Norandrosterone glucuronide in freeze dried urine (NMIAMX002).
  • 1mg epitestosterone d3 (D548).
  • 1mg 16b-hydroxystanozolol (D621).
  • 1mg 17b-boldenone sulfute d3 (D811).

Τα παραπάνω είδη πρέπεινα είναι αποκλειστικά του οίκου ΝΜI

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 10.05.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 418/3878.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ