ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004346479

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 25/05/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για το τένις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 224/5819 εισήγηση του αρμοδίου τμήματος , έως 01/06/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για πλύσιμο των γηπέδων του Τένις ως ακολούθως:

Πλυστικό μηχάνημα

Αντίστοιχο λάστιχο (50 μέτρα)

Εξαρτήματα που θα χρειαστούν (σφιγκτήρες, φλάντζες κ.λ.π

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 01/06/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αρ. εισηγ. 224/5819.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868077

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ