ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας εναλλάκτη θερμότητας Νο 2 της Νέας Δεξαμενής (Ρ10) στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 188/4188 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 25/04/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή μίας (1) αντλίας εναλλάκτη θερμότητας Νο 2 της Νέας Δεξαμενής (Ρ10) με τα Τεχνικά στοιχεία : Μάρκα: GRUNDFOS, Παροχή : 40,3 m/h .

Απαιτούμενες εργασίες:

1) Αντικατάσταση τσιμούχας

2) Αντικατάσταση ρουλεμάν

3) Αντικατάσταση Φτερωτής

4) Αντικατάσταση μηχανικού στυπιοθλίπτη

5) Αναγόμωση εδρών ρουλεμάν

Παράδοση σε λειτουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/04/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 188/4188.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ