ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 8/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια πιστοποίηση και service κλαρκ του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 191/6601 εισήγηση του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΕΣΙΩΝ , έως 22/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την ετήσια πιστοποίηση ενός (1) ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ) , καθώς και για το service ενός 1) περονοφόρου (κλαρκ) του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με σχετική εισήγηση του αρμοδίου τμήματος των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/04/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 191/6601.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868089.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ