ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 7/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση ενός (1) αεροσυμπιεστή ΚΑΕSER SK19 και ότι αυτή περιλαμβάνει , σύμφωνα με την αριθμ. 177/6005 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 21/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην συντήρηση ενός (1) αεροσυμπιεστή KAESER SK19 με ότι αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 177/6005 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα :

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

Α

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ KAESER SK19.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • Αποσυναρμολόγηση αεροσυμπιεστή.
 • Χημικός καθαρισμός όλων των μερών του αεροσυμπιεστή.
 • Έλεγχος ηλεκτροκινητήρα.
 • Άρμοση μερών αεροσυμπιεστή.
 • Αλλαγή του λιπαντικού του αεροσυμπιεστή.
 • Αλλαγή φίλτρου αέρα.
 • Αντικατάσταση προφίλτρου καμπίνας.
 • Αλλαγή φίλτρου λαδιού.
 • Αλλαγή φίλτρου διαχωριστή
 • Αντικατάσταση σετ ιμάντων
 • Έλεγχος / αντικατάσταση σωλήνων υψηλής πίεσης.
 • Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα / καθαρισμός
 • Γενικός καθαρισμός αεροσυμπιεστή.
 • Έλεγχος & αποκατάσταση διαρροών αέρος-λαδιού.
 • Χημικός Καθαρισμός Ψυγείου αέρα – λαδιού
 • Συντήρηση βαλβίδας φόρτωσης αεροσυμπιεστή
 • Συντήρηση ανεπίστροφης βαλβίδας αεροσυμπιεστή
 • Συντήρηση θερμοστατικής βαλβίδας αεροσυμπιεστή
 • Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων αεροσυμπιεστή μετά την συντήρηση
 • Δοκιμαστική λειτουργία με καταγραφή μετρήσεων.

 

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

Β

Συντήρηση εμβολοφόρου αεροσυμπιεστή (αλλαγή λιπαντικού, φίλτρου αέρος, καθαρισμός, ρύθμιση και έλεγχος).

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ, ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ).
 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. στο fax 210 6834021, μέχρι 21/04/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 177/6005.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6834762.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ