ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 7/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση κινητήρων ( προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας φλατζωτές του οίκου Honeywell, σύμφωνα με την αριθμ. 181/6007 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 21/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας φλατζωτές του οίκου Honeywell, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 181/6007 εισήγηση του τμήματος, όπως περιγράφεται ακολούθως:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

1

Αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας φλατζωτές του οίκου Honeywell.

ΘΕΣΗ: Εναλλάκτης Ρ2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΡΙΟΔΟΣ: DN80, KVS = 100 με κινητήρα αναλογικής λειτουργίας (24Vac, 0-10Vdc).

(Ενδεικτικός τύπος κινητήρα belimo H7080N+AV24-MFT)

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

Αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας φλατζωτές του οίκου Honeywell.

ΘΕΣΗ: Γέφυρα Ε (πισίνες Ρ1,Ρ2,Ρ3,Ρ9)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΡΙΟΔΟΣ: DN125, KVS = 220 με κινητήρα αναλογικής λειτουργίας (24Vac, 0-10Vdc).

(Ενδεικτικός τύπος belimo H7125N+ AV24-MFT)

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

3 Αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας βιδωτές του οίκου Honeywell.

ΘΕΣΗ:

Εναλλάκτης Ρ3

Εναλλάκτης Ρ7

Εναλλάκτης Ρ8

Εναλλάκτης Ρ9

ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: ML 784

(Ενδεικτικός τύπος belimo NV24A-MP-RE)

4

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

Αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας βιδωτές του οίκου Honeywell.

ΘΕΣΗ:

Εναλλάκτης Ρ4

Εναλλάκτης Ρ5

Γέφυρα Α2 (πισίνες Ρ4,Ρ6,Ρ7,Ρ8)

ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: ML 7421 Β

(Ενδεικτικός τύπος belimo AV24-MFT-R/ZAV-015)

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

Αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας βιδωτές του οίκου Honeywell.

ΘΕΣΗ:

Εναλλάκτης Ρ6

ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: ML 7421 Α

(Ενδεικτικός τύπος belimo SV24A-MP-RE)

2

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

Αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας για βαλβίδες έδρας βιδωτές του οίκου Honeywell.

ΘΕΣΗ:

Γέφυρα 10 (Νέα Δεξαμενή)

Εναλλάκτης Ρ10-1

Εναλλάκτης Ρ10-2

ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

ESBE αναλογικής λειτουργίας με κατάλληλο σύνδεσμο

(Ενδεικτικός τύπος belimo HT24-SR/MS-NRE1)

3

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

Αντικατάσταση (προμήθεια + εργασία + θέση σε λειτουργία) κινητήρων τρίοδης βαλβίδας.

ΘΕΣΗ:

Λέβητες 3 και 4

(Ενδεικτικός τύπος belimo EV24A-MP-RE)

1

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΟΔΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 21/04/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 181/6007.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ