ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 5/04/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 174/3635, 175/4269, 184/6441 εισηγήσεις αρμοδίων τμημάτων , έως 19/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γνήσιων μελανιών για τους εκτυπωτές των αρμοδίων τμημάτων ως ακολούθως:

  1. Τμήμα ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, αρ. εις. 174/3635

εκτυπωτής Hp LaserJet 1022 , ένα τονερ

εκτυπωτής Hp LaserJet P2015d, τονερ μαύρο τμχ.1

  1. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, αρ. εισηγ. 175/4269

εκτυπωτής Hp LaserJet P 1102 W, 2 τμχ. μελάνι .

  1. Εργαστήριο DOPING , αρ. εισ. 184/6441

εκτυπωτής Hp LaserJet P3015d, 2τμχ. μελάνι μαύρο

εκτυπωτής Ηp LaserJet 3005d, 2 τμχ. μελάνι μαύρο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 19/04/2016

στις οποίες θα αναγράφoνται οι αριθμ. εισηγ. 174/3635, 175/4269, 184/6441.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834077.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ