ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 31/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τον ελαιοχρωματισμό μία υπό κατασκευή πόρτας στο Κλειστό Προπονητήριο (Μπάσκετ) του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 151/5684 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 15/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών για τον ελαιοχρωματισμό μία υπό κατασκευή πόρτας στο Κλειστό Προπονητήριο (Μπάσκετ) στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ως ακολούθως:

  1. Βερνικόχρωμα λευκό μάτ για μεταλλικές επιφάνειες (συσκευασία 2,5 lit), τεμχ. 2
  2. Αστάρι μετάλλου (μίνιο) συσκευασία των 2,5lit καλής ποιότητας , τεμχ. 2
  3. Βερνικόχρωμα μαύρο ματ σε συσκευασία 1lit, τεμχ. 3

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 15/04/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 151/5684.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ