ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 16PROC004057213

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 23/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας γέφυρας ζεστού νερού Νέας Δεξαμενής στο Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 115/4174 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 04/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή μίας (1) αντλίας WILO IPN 125/224-5.5/4-B.γέφυρας ζεστού νερού Νέας Δεξαμενής και συγκεκριμένα :

  • Σετ στεγανοποίησης και περμανίτες
  • Σετ ρουλεμάν
  • Επισκευή εδρών ρουλεμάν
  • Περιέλιξη κινητήρα
  • Ζυγοστάθμιση φτερωτής και άξονα

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ανά εργασία. Στην περίπτωση που κατά την εξάρμωση διαπιστωθεί ότι κάποια από αυτές δεν απαιτείται δεν θα χρεωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 04/04/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 115/4174.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ