ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 18/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μαγνητικών καρτών εισόδου Mελών στο βοηθητικό γήπεδο Κ2 του Προπονητηρίου , καθώς και μελανοταινίες για τον εκτυπωτή EVOLIS PRIMACY σύμφωνα με την αριθμ. 148/9370 εισήγηση του τμήματος Αθλητικών Χώρων, έως 1/04/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 2.500 τμχ. μαγνητικές κάρτες εισόδου μελών στο βοηθητικό γήπεδο Κ2 συμβατές με τον εκτυπωτή EVOLIS PRIMACY καθώς και 20 τμχ. μελανοταινίες για τον ίδιο εκτυπωτή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 148/9370 του τμήματος ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ, έως 1/04/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 1/04/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 148/9370.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6868442.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ