ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες των τεχνικών του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ και του τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , σύμφωνα με την αρ. 159/10372 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ του Ο.Α.Κ.Α., έως 28/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 12 τεμχ. μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα σύμφωνα με τις ανάγκες των τεχνικών του Κολυμβητηρίου και του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης με τα κάτωθι στοιχεία:

12 τεμχ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:

Διαστάσεις: ύψος 24cm, μήκος 26cm, πλάτος 18cm, 6V-225Ah.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 28/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 159/10372.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572 τμήμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑ/ΤΩΝ.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ