ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 10/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου 16PROC003865119

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια- τοποθέτηση σχαρών υπερχείλισης των κολυμβητικών δεξαμενών της εγκατάστασης του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με το υπ’ αρ. 60/5991 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών της εγκατάστασης του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , έως 24/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια- τοποθέτηση σχαρών υπερχείλισης των κολυμβητικών δεξαμενών της εγκατάστασης του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. ως ακολούθως:

Σχάρες υπερχείλισης κολυμβητικών δεξαμενών 100m

  • Υψος 3cm
  • Πλάτος 38cm
  • Yλικό (ΡΡ) Πολυπροπυλένιο
  • Τύπος σχάρας: Παράλληλη τοποθέτηση ιδίου τύπου Αρσενικό-Θηλυκό

Είναι απαραίτητο να δοθεί δείγμα για αξιολόγηση πριν την παραγγελία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 24/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 60/5991.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ