ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 9/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υδραυλικού παλετοφόρου για την κάλυψη των αναγκών του συνεργείου των τεχνικών του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 112/6010 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 24/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ενός (1) υδραυλικού παλετοφόρου με ικανότητα ανύψωσης 2.5tn. Να διαθέτει ρόδες και ραουλα PU για μέγιστο ύψος ανύψωσης 200mm και διαστάσεις πιρουνιών 1.150Χ550 (για ευρωπαλέτες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 24/03/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 112/6010.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ