ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 26/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του τμήματος ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αρ. 69/11827 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος , έως 14/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικών εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του τμήματος ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ως ακολούθως:

  1. WIRELESS USB STICK, τμχ. 1
  2. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP LASER JET PRO MZ77N , τμχ. 1
  3. Εκτυπωτής LASER COLOR SAMSUNG CLP-680NP, τμχ. 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 14/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 69/11827.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834431 τμήμα ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ