ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 22/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών του τμήματος ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αρ. 61/11826 εισήγηση του τμήματος , έως 09/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια μελανιών των εκτυπωτών του τμήματος Λογιστηρίου του Ο.Α.ΚΑ. ως ακολούθως:

  1. Μελάνια εκτυπωτή HP Laser Jet 1600 (MAΥΡΟ) τεμχ. 4
  2. Μελάνια για εκτυπωτή HP Laser Jet P1102 (ΜΑΥΡΟ) τεμχ. 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 09/03/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 61/11826.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834078

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ