ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 19/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης 16PROC003762444

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων για εξοπλισμό συνεργείου, σύμφωνα με την αριθμ. 15/5655 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων , έως 07/03/2016.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για εξοπλισμό συνεργείου ως ακολούθως:

1

Ούπα γυψοσανίδες πάχος 6mm

100

τεμ.

2

Ούπα πλαστικά απλά 6 mm

100

τεμ.

3

Ούπα πλαστικά καρφωτά 8 mm Χ 4 mm

200

τεμ.

4

Πινέλα διαστάσεων 2cm

4cm

6cm

2

2

2

τεμ.

τεμ.

τεμ.

5

Ρολάκια καλοριφέρ χωρίς χερούλια 4cm

8cm

10

10

τεμ.

τεμ.

6

Χαρτοταινίες πλάτους 5cm

20

τεμ.

7

Χαρτοταινίες πλάτους 3cm

10

τεμ.

8

Πένσες με μόνωση (καλής ποιότητας)

2

τεμ.

9

Κόφτες μεταλλικοί (χωρίς λεπίδες)

2

τεμ.

10

Μύτες σταυρωτές για βιδολάγο (καλής ποιότητας) 3 μεγέθη : μικρό

μεσαίο

μεγάλο

10

15

5

τεμ.

τεμ.

τεμ.

11

Αντισκουριακά spray μεγάλο μέγεθος W 40

20

τεμ.

12

Γωνιές μεταλλικές 10Χ10

8Χ8

6Χ6

4Χ4

2Χ2

20

40

60

60

60

τεμ.

τεμ.

τεμ.

τεμ.

τεμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 15/5655.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ