ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι, 13/05/2013

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την ασφάλιση των αυτοκινήτων του Ο.Α.Κ.Α. (Εισ.379/8433 , έως και τις 17-05-2013).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να ασφαλίσει τα κάτωθι οχήματα:

ΚΗΟ 5639 FORD – KHO 5654 FORD – KHO 5640 FORD KHO 5656 FORD KHO 5657 FORD – KHO 5641 RENAULT VAN

Με καλύψεις: σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, ΥΖ ανασφάλιστο.

KHO 5638 OPEL – Με καλύψεις: σωματικές βλάβες. Υλικές ζημιές, πυρός,

Κρύσταλλα, ΥΖ ανασφάλιστο, τρομοκρατική ενέργεια, πυρός από τρομοκρατική

Ενέργεια.

IHZ 6786 SCODA – Με καλύψεις: σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές νομική

Προστασία, ΥΖ ανασφάλιστο, κρύσταλλα, τρομοκρατική ενέργεια.

ΚΛΑΡΚ ανυψωτικό

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6868091 έως και τις 17-05-2013.

 

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του εισηγητικού σημειώματος 379/8433.

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868076 & 6868089.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ