ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 16/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας-μοτερ (1τεμ.) στο πρωτεύον δίκτυο λεβήτων του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. στο χώρο των ζεστών νερών χρήσης (BOILERS) , σύμφωνα με την αριθμ. 48/6209 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 3/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή αντλίας-μοτέρ (1 τεμχ.) στο προτεύοον δίκτυο λεβήτων του Κολυμβητηρίου στο χώρο των ζεστών νερών χρήσης (BOILERS) , με τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία:

Μάρκα: ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ,

Τύπος μοτερ: AT 90 L,

Ισχύς: 3 HP

Στροφές: 2865

Ρεύμα: 380V

Απαιτούμενες εργασίες:

  1. Περιέλιξη στάτορα αντλίας
  2. Αντικατάσταση Ρουλεμάν.
  3. Αντικατάσταση μηχανικού στιπιοθλίπτη
  4. Αναγόμωση εδρών ρουλεμάν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 3/03/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 48/6209.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ