ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 17/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φορτιστή μπαταριών για τους τεχνικούς του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. και ειδικότερα για το ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο , σύμφωνα με την αριθμ. 49/6008 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 3/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αγορά φορτιστή μπαταριών (1 τεμχ.) 12V-20A, ενδεικτικός τύπος : blu power IP22 Charger 12/20 για τους τεχνικούς του κολυμβητηρίου ( ειδικά για το ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 3/03/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 49/6008.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ