ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 17/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης του ασανσέρ Μπάσκετ στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 47/4182 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 03/03/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση βλάβης του ασανσέρ Μπάσκετ που επήλθε μετά από αγώνα Καλαθοσφάιρισης στην εγκατάσταση και συγκεκριμένα:

  1. Αντικατάσταση καμένου μοτέρ πόρτας 1 τεμ.
  2. Αντικατάσταση δύο (2) παπουτσάκια εσωτερικών θυρών 2 τεμ.
  3. Αντικατάσταση σπασμένης επαφής εσωτερικής πόρτας 1 τεμ.
  4. Για την αποκατάσταση της επισκευής θα απασχοληθεί ένα

Συνεργειο δύο ατόμων για έξι ώρες. 6 ώρες

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 03/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 47/4182.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ