ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 16/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ταμπλετών μετρήσεων των ιδιοτήτων νερού στις κολυμβητικές δεξαμενές της εγκατάστασης Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την αριθμ. 46/6006 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 3/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια ταμπλετών μέτρησης των ιδιοτήτων νερού στις κολυμβητικές δεξαμενες του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα :

Α. Ταμπλέτες μέτρησης Ph Phenol Red Rapid 500 τεμάχια

Β. Ταμπλέτες μέτρησης DPD No1 Rapid. 500 τεμάχια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 3/03/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 46/6006.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ