ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 05 Φεβρουαρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 30/6424

ΤΗΛ : 210-6834569 AΔΑΜ: 16PROC003775366

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Μηχανήματος του εργαστήριου DOPING (εισηγ.6424 έως 19.02.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή του Ψυγειο-Καταψύκτη IARP STOCK140BT s/n:03DD28122 Αποθήκευσης δειγμάτων που χρησιμοποιείται, στο εργαστήριο του DOPING :

  • Eπισκευή του Ψυγειο-Καταψύκτη IARP STOCK140BT s/n:03DD28122.
  • Εργασία Τεχνικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 19.02.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 30/6424 . Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση, για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013. Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ