ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 03/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φορτιστών (τροφοδοτικά) για ασυρμάτους TETRA στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 11/6351 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, έως 18/02/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 15 τμχ. Φορτιστών (τροφοδοτικά) για ασυρμάτους TETRA ως ακολούθως:

SWITCHING POWER SUPPLY

INPUT: 100-240V- 47-63Hz O,4A

OUTPUT:10W max (constant current)

PINS 5,7,9,+10V-1A

PINS 22.24.26 RETURN

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 18/02/2016

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 11/6351.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868124

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ