ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 22/01/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μαγνητικών καρτών εισόδου Mελών στα βοηθητικά γήπεδα των βοηθητικών γηπέδων Κ1 και Κ2 του Προπονητηρίου , σύμφωνα με την αριθμ. 9/9371 εισήγηση του τμήματος Αθλητικών Χώρων, έως 9/02/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 600 τμχ. μαγνητικές κάρτες εισόδου μελών για τα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2, συμβατές με τον εκτυπωτή EVOLIS PRIMACY.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν οικονομική προσφορά στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 9/02/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 9/9371.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6868442.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ