ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 583/5599.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης: 6YYI469Η3Π-Ξ78

ΑΔΑΜ: 15PROC003425691

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικών προσφορών, για την ενοικίαση 20 φιαλών εργαστηριακών αερίων και αναγόμωση 36 φιαλών, για την χρονική περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016 (αρ.εισηγ. 583/5599, εως 17.12.15).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ενοικίαση και την αναγόμωση φιαλών εργαστηριακών αερίων, για το τμήμα Ελέγχου Φαρμακοδιέργεσης για την περίοδο 01/01/2016 έως τις 31/12/2016, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος :

Α. Ενοικίαση 20 Φιαλών ως ακολούθως:

 • Φιάλες για Ήλιο Ν 60 50lt/200bar (τεμ.10)
 • Φιάλες για Άζωτο Ν60 50lt/200bar (τεμ.6)
 • Φιάλες για Αέρα (Airzero) 50lt/200bar (τεμ.1)
 • Φιάλες για Υδρογόνο Ν50 50lt/200bar (τεμ. 1)
 • Φιάλες για Αργό Ν50 20lt/200bar (τεμ.1)
 • Φιάλες για Διοξείδιο του Άνθρακα 50lt/200bar (τεμ.1)

Β. Αναγόμωση 36 Φιαλών ετήσιας κατανάλωσης ως ακολούθως :

 • ΗΛΙΟ 24 φιάλες
 • ΑΖΩΤΟ 8 φιάλες
 • ΑΕΡΑ (AIR ΖΕΡΟ) 1 φιάλες
 • ΥΔΡΟΓΟΝΟ 1 φιάλη
 • ΑΡΓΟ 1 φιάλη
 • Διοξειδιο του Ανθρακα 1φιάλη

Ο υπολογισμός του κόστους αναγόμωσης πρέπει να γίνει με τιμή αναγόμωσης /φιάλη/αέριο. Με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 εως 17.12.2015. Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 583/5599. Πληροφορίες κα Μ. Τσίβου στο τηλ. 210-6868414.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ