ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 27/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά –αντικατάσταση μπαταριών ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 559/9450 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 10/12/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται να προβεί στην αγορά-αντικατάσταση μπαταριών κλειστού τύπου (maintenance free) Ca/Ca, 12V, 100Ah 850A (EN), EN50342. Τεμχ. 2. (Διαστάσεις (ΜχΠχΥ): 34Χ16,5Χ19 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: WESTA

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 10/12/2015.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 559/9450.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ