ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 27/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση κατάλληλου γερανού ή αντλίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών μεταφοράς και ανύψωσης στο Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 558/4172 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 10/12/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην ενοικίαση κατάλληλου γερανού ή νταλίκας για τις παρακάτω εργασίες :

Α.- Κατέβασμα 2 μοτέρ 130 και 70 κιλών από την ταράτσα του Μπάσκετ.

Β.- Ανέβασμα εργοεξέδρας στη βεράντα του 3ου ορόφου του Μπάσκετ από το σημείο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία.

– Κατέβασμα εργοεξέδρας από τη βεράντα του 3ου ορόφου του Μπάσκετ σε διαφορετική ημερομηνία από τις παραπάνω εργασίες και σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 10/12/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 558/4172.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ