ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 06/11/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για τη πραγματοποίηση ασύρματου ελέγχου της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του ανατολικού πίνακα αποτελεσμάτων του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 531/9242 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 13/11/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στη προμήθεια υλικών για τη πραγματοποίηση ασύρματου ελέγχου της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του ανατολικού πίνακα αποτελεσμάτων του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., και συγκεκριμένα:

  1. Ασύρματος ενεργοποιητής ράγας 1 εξόδου, Hager κωδ. 94500100 1 τεμ.
  2. Ασύρματος δέκτης ράγας εμβέλειας 30m Hager,κωδ. 94050100 1 τεμ.
  3. Κεραία για αύξηση της εμβέλειας 100m Hager, κωδ. 94900100 1 τεμ.
  4. Τελεχειριστήριο Hager, κωδ. 2769 1 τεμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 13/11/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 531/9242.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ