ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού Μαρούσι 15/10/2015

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεμβρανών διαστολής του Λεβητοστασίου του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 508/6204 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 22/10/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει άμεσα στην προμήθεια μεμβρανών διαστολής στο Λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα :

4 τεμ. μεμβρανών διαστολής στο Λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α.

Τύπος δοχείων διαστολής : Reflex 2000 lt. Type 2000-1500 ST. Ενδεικτικό Nr 20/902 STW. Temp. 393 βαθμοί Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/10/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 508/6204.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ