ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 23/09/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαταριών 12v/7Ah, σύμφωνα με την αριθμ. 430/6835 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 30/09/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια μπαταριών για το σύστημα πυρανίχνευσης του Κολυμβητηρίου 12V/7Ah (τεμ.30).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 30/09/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 430/6835.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ