ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 23/09/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών συστήματος πυρανίχνευσης , σύμφωνα με την αριθμ. 431/6834 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 30/09/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω:

  • ανταλλακτικά τζαμάκια για μπουτόν πυρανίχνευσης Notifier (κωδ.KG1) τεμ.20
  • ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός διευθυνσιοδοτούμενος με απομονωτή,πλήρης με βάση Notifier (κωδ.NFXI-OPT) τεμ.4

  • ανιχνευτής θερμοδιαφορικός,διευθυνσιοδοτούμενοςμε απομονωτή,πλήρης με βάση Notifier(κωδ.NFXI-TDIFF) τεμ.1

  • συσκευή σύνδεσης συμβατικού κυκλώματος επιτήρησης διευθυνσιοδοτούμενη ,με απομονωτή,Notifier (κωδ. Μ710) τεμ.1

  • εργασία τοποθέτησης των παραπάνω συσκευών σε υφιστάμενη καλωδίωση,παράδοση σε λειτουργία και εκπαίδευση του τελικού χρήστη.

    Για τα συστήματα πυρανίχνευσης του Κολυμβητηρίου και του Μπάσκετ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 30/09/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 431/6834.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ