ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 15/09/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιδαπεδίου καναλιού διέλευσης καλωδίων με 2 διελεύσεις Φ30mm, σύμφωνα με την αριθμ. 457/9241 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 22/09/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια επιδαπέδιου καναλιού διέλευσης καλωδίων με 2 διελεύσεις Φ30MM.Λαστιχένιος κορμός με αρθρωτό καπάκι από πλαστικό PU με διαστάσεις 100Χ25Χ4,5cm(μΧπΧυ) με υλικό λάστιχο,πλαστικό (PU) ενδεικτικού τύπου ADH-CP-2 (τεμ.2).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/09/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 457/9241.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200 κ.Γ.Φράγκος

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ