ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού 15PROC003018532

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 04/09/2015

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας στο Λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 793/9430 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 10/09/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

  1. Επισκευή αντλίας θερμού νερού Δράκος Πολέμης 4 = 37m ( 1 τεμάχιο)
  2. Αντικατάσταση των ρουλεμάν στον αντίστοιχο ηλεκτροκινητήρα ΒΗΛΜΑ 75HP (1 τεμάχιο)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 10/09/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 793/9430.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ