ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 01/09/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

15PROC002975299

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή πολυβάθμιας αντλίας 11KW RPM2900, σύμφωνα με την αριθμ. 620/4061 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 08/09/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή πολυβάθμιας αντλίας (τεμ.1) κάθετης τοποθέτησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Ο.Α.Κ.Α με στοιχεία 11KW , RPM2900 , (SPN 133839 TYPE ME15)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 08/09/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 620/4061.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ