ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι , 28/08/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση αλουμινένιας σκαλωσιάς για εργασία σε ύψος έως 12μέτρα, σύμφωνα με την αριθμ. 420/5341 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 04/09/2015.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην ενοικίαση και τοποθέτηση αλουμινένιας σκαλωσιάς κατάλληλης για εργασία σε ύψος έως 12μέτρα με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλούς στήριξης.Η διάρκεια των εργασιών θα είναι 10 ημέρες εργάσιμες ( 5εργάσιμες +2 Σαββάτο και Κυριακή +5 εργάσιμες).Θα χρησιμοποιηθεί για την επισκευή του φωτισμού πάνω από την πισίνα Ρ3 και στο Προπονητήριο του Μπάσκετ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 04/09/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 420/5341.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ