ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι 20/08/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια νιπτήρα για πάγκο εργαστηρίου DOPING του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 384/6001 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 27/08/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός νιπτήρα για τον πάγκο στο εργαστήριο του DOPING.Τυχον επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων ή άλλων για υλικά και τοποθέτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 27/08/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 384/6001.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ