ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών Μαρούσι 20/08/2015

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση καπάκι φρεατίου στην Πύλη Δ του Ο.Α.Κ.Α. ,σύμφωνα με την αριθμ. 413/4160 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 27/08/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αντικατάσταση καπάκι φρεατίου από ελατό χυτοσίδηρο τετράγωνο, σύμφωνα με το ΕΝ 124 κλάσης Β125 διαστάσεων 43Χ43cm για πεζοδρόμιο( τεμ. 5). Το εν λόγω φρεάτιο ευρίσκεται στην πύλη Δ του Ο.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα γωνία του πεζοδρομίου προς ανοιχτό Κολυμβητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 27/08/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 413/4160.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ