ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/07/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών , απαραίτητων για εργασίες υδραυλικές στο κύκλωμα ψύξης του Chiller στο εργαστήριο Doping του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 381/6900 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 28/07/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια υλικων, απαραίτητων για εργασίες υδραυλικές στο κύκλωμα ψύξης του CHLLER στο εργαστήριο Doping , σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

  1. Tαφ ορειχάλκινο 1΄΄ τεμ. 2
  2. Μαστός ορειχάλκινος 1΄΄ τεμ. 2
  3. Ουρά αρσενική για λάστιχο νεροσωλήνα 1΄΄ τεμ. 1
  4. Σφιγκτήρας βαρέως τύπου 1΄΄ τεμ. 2
  5. Τάπα αρσενική ½΄΄ τεμ. 4

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 28/07/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 381/6900.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ