ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερομένους

Μαρούσι 14/07/2015

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή ανεμιστήρων απαγωγής στο κτήριο Αντι-Ντόπιγκ ελέγχου, σύμφωνα με την αριθμ. 355/4155 του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 20/07/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην επισκευή ανεμιστήρων απαγωγής στο κτήριο του Αντι-Ντόπινγκ Ελέγχου και ειδικότερα:

Ανεμιστήρας 1: 3ph 550W

Ανεμιστήρας 2: 3ph 750W

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 20/07/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 355/4155.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ