ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 29/06/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποξήλωση και επανεγκατάσταση Α/C στο γραφείο του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 346/6795 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος , έως 07/07/2015.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποξήλωση και επανεγκατάσταση ενός A/C 12.000 BTU , μάρκας ΜΕDΙΑ στο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Eνα (1) τεμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/07/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 346/6795.

Το Ο.Α.Κ.Α. υπόχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834572.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ