ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι, 07/06/2013

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών (Εισ.471/3888, έως και τις 12/06/2013).

 

 

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

 

  1. Λάδι για αντλίες Grade 45 -12L (12τεμ, Χ 1 L)

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως και τις 12/06/2013.

 

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του εισηγητικού σημειώματος 471/3888.

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ